4.7 Detail objednávok a vrátených zásielok

Detail objednávky alebo vrátenej zásielky zobrazíte kliknutím na tlačidlo "detail" pri vybranej pozícii.

4.7.1 Detail objednávky

V hlavnom bode sú zobrazené údaje o vašej objednávke. Sú tu všetky tovary s popisom, množstvo, objednávacie číslo, veľkosť a cena.  V stĺpci »Status/Termín« môžete vidieť, či je tovar už zaslaný (»tovar zaslaný«) alebo má status »vypredané«. Takisto tu nájdete pravdepodobný termín zaslania. Ale jedná sa iba o pravdepodobný termín zaslaní, ktorý je závislý od momentálnej situácie skladových zásob. Ak bude tovar k dispozícii a pripravený na zaslanie, tak sa pri ňom zobrazí číslo faktúry a dátum. Spravidla platí, že tovar môžete očakávať do niekoľkých po tomto dátume. Ak máme k dispozícii Vašu e-mailovú adresu, tak budete o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom e-mailu.

V spodnej časti nájdete ďalšie informácie,ktoré sa týkajú objednávky ako napríklad dátum zaevidovania, spôsob platby, hodnotu poukážky a podobne.

4.7.2 Detaily vrátených zásielok

Tu nájdete všetok Vami späť zaslaný tovar s popisom, množstvo, objednávacie číslom, veľkosť a cenu. Takisto pod  »Status« vidíte, či ste tovar zaslali späť alebo "odmietli zásielku prijať". Takisto tu nájdete číslo dobropisu a jeho hodnotu. Dobropis sa vždy viaže k vrátenému tovaru a znamená sumu, ktorá Vám bude za vrátený tovar zaslaná. Všetky tieto informácie nájdete takisto vo výpise z Vášho zákazníckeho účtu. 

Aj vrátené zásielky majú v spodnej časti ďalšie informácie, kde okrem dátumu prijatia nájdete aj počet vrátených kusov tovarov a informácie ku ktorej faktúre sa vzťahujú. 

« späť ďalej »