Prihláste sa aj Vy:

1. Urobte si fotografiu vo Vašom obľúbenom jubilejnom outfite.
2. Na jej zadnú stranu napíšte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu a e-mailovú adresu.
3. Fotografiu zašlite na našu adresu: Klingel s.r.o., M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky alebo e-mailom na: service@klingel.sk
Zo všetkých prihlásených budú vybrané dve, na ktoré čaká nezabudnuteľný deň s KLiNGEL.

Podmienky účasti:
1. KLiNGEL zo všetkých prihlásených vyberie 2 výherkyne, ktoré sa zúčastnia propagačnej súťaže Premena, vrátane slávnostnej večere s ubytovaním v príjemnom hoteli.
2. Na prihlásenie do propagačnej súťaže Premena je potrebné zaslať fotografiu a všetky potrebné údaje do uzávierky na uvedenú adresu. 3. Do súťaže budú zaradené všetky prihlášky zaslané v správne ofrankovanej obálke doručené na našu adresu najneskôr do dňa uzávierky súťaže. 4. Svoju prihlášku do súťaže môžete zaslať i e-mailom na adresu service@klingel.sk. 5. Účasť v propagačnej súťaži nie je podmienená objednávkou tovaru zo spoločnosti KLiNGEL s.r.o. a prípadná objednávka nemá žiadny vplyv na výsledky výberu. 6. Z účasti v súťaži sú vylúčení pracovníci spoločnosti KLiNGEL, ich rodinní príslušníci a zamestnanci kooperujúcich spoločností. 7. Po uzávierke súťaže vyberie 3-členná porota zo všetkých prihlásených dve účastníčky propagačnej súťaže. 8. Výhercovia budú informovaní písomne. 9. Zaslaním prihlášky do súťaže vyjadrujete súhlas s prípadným zverejnením svojej fotografie v tlačených médiách spoločnosti 7 Plus a.s. 10. Organizátorom propagačnej súťaže je Klingel s.r.o., M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky. 11. Právne vymáhanie je vylúčené. 12. Uzávierka súťaže je 2.5.2017.

 
 
KLiNGEL oslavuje 10. jubileum a odmeňuje


Riaditeľka spoločnosti pozvala 10 najvernejších a najaktívnejších zákazníkov do očarujúceho horského hotela Husárik v Čadci a prekrásnym gestom sa im poďakovala za ich náklonnosť. Pozvaných zákazníkov potešila kyticou desiatich nádherných ruží, skvelými darčekmi vrátane nákupnej poukážky v hodnote 200 € a samozrejme chutným pohostením. Blahoželáme...

 
 

...a ďalším 1000 zákazníkom urobil radosť KLiNGEL malým sladkým prekvapením s osobným poďakovaním p. riaditeľky