Ochrana údajov a prenos údajov prostredníctvom SSL certifikátu!!!

Sme si vedomí toho, že téma ochrany údajov pri nakupovaní prostredníctvom internetu je mimoriadne dôležitá. Preto sú všetky Vaše osobné údaje (adresa, zákaznícke číslo, e-mailová adresa atď) zo všetkých formulárov na našej stránke prenášané zašifrované pomocou techniky SSL  (Secure Socket Layer) a tým sú chránené pred prístupom nepovolanej osoby a pred zneužitím cudzou osobou.

Ochrana osobných údajov

 

1. Spoločnosť KLiNGEL s.r.o., Bernolákovo námestie 21, 940 01 Nové Zámky, vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

2. Spoločnosť KLiNGEL s.r.o. spracúva osobné údaje svojich klientov za účelom predaja tovaru, administrácie a evidencie v zásielkovom obchode spoločnosti. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – predaja, administrácie, evidencie a kontroly zasielania tovaru, avšak minimálne po dobu, ktorú určujú iné zákony (o účtovníctve), od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel predaja - plnenie zmluvy, evidencie a kontroly sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 odsek 3, písmeno b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

3. Spoločnosť KLiNGEL s.r.o. spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade výslovného súhlasu, ktorý môže klient potvrdiť  súhlasom pri objednávke tovaru. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu, konkrétne: meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa; dátum narodenia; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo a podpis. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo. Klient svojím podpisom na objednávke udeľuje spoločnosti KLiNGEL s.r.o. súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo uvedené v objednávke mohla spracúvať. Tento súhlas sa dá kedykoľvek odvolať na adrese spoločnosti uvedenej na internetovej stránke www.klingel.sk.

4. Spoločnosť KLiNGEL s.r.o. počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Nemeckej republiky) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému materskou firmou so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu spoločnosť KLiNGEL s.r.o. dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.
 

Záverečné ustanovenie - vyhlásenie

Na našich internetových stránkach sú linky partnerov. Týmto vyhlasujeme, že na obsah a ponuku našich partnerov nemáme žiaden vplyv. Dištancujeme sa od obsahu týchto stránkach.Bezpečné spojenie rozoznáte na základe nasledovných znakov :

 • zobrazená adresa v prehliadači začína "https://..." namiesto "http://..."
 • na spodnom okraji prehliadača sa zobrazí ikona uzamknutej zámky

Bližšie informácie získate dvojitým kliknutím na ikonu zámky na spodnom okraji prehliadača.

 

Kedy a na čo používa KLiNGEL 'Cookies'?
Na to, aby bolo online objednávanie čo najpohodlnejšie, je z technických dôvodov nutné, aby www.klingel.sk vkladal cookie s číselným kódom. To nám umožní počas vašej návštevy našej stránky správne priradiť vyplnený objednávkový formulár. Preto Vám je napríklad i Vami vyplnený objednávkový formulár vždy k dispozícii i napriek tomu, že našu stránku opustíte alebo navštívite medzičasom inú internetovú stránku a následne sa vrátite opäť na našu stránku. V tomto prípade sa jedná o takzvanú Session-Cookie (vysvetlenie nájdete nižšie). Ak cookie neakceptujete, tak nebude možné vami vyplnený objednávkový formulár pri návrate na našu stránku priradiť a všetky tovary vložené do nákupného košíka sa stratia. V každom prípade však môžete využiť všetky funkcie, ktoré náš internetový obchod ponúka. Cookie využívame i na to, aby sme mohli pre Vás napríklad  i zostaviť ponuku produktov podľa Vášho želania a záujmu.

Okrem toho v mnohých prípadoch cookie využívame i na to, aby sme mohli zistiť prostredníctvom, ktorého reklamného partnera prichádza návštevník našej stránky. V takomto prípade cookie obsahuje aj kódy na rozpoznanie reklamného partnera. Tieto cookie majú platnosť 30 dní a slúžia na štatistické účely a tým prispievajú k optimalizácii našich reklamných nákladov.

Cookie v žiadnom prípade neobsahujú žiadne osobné údaje ako napríklad meno, adresu a pod.

Čo vlastne „cookie“ je?
Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve internetovej stránky prenášajú do počítača návštevníka. Ukladajú sa na pevnom disku s presne určenou životnosťou a využívajú sa počas návštevy stránky tzv. „Internet Session“ a vytvárajú takzvanú  Session-Cookie.

Automaticky sa z pevného disku vymazávajú pri uzatvorení internetového prehliadača.
Sú s Cookies spojené riziká?
Občas sa hovorí, že cookies sú pre počítač používateľa nebezpečné. Ale preto, že sa jedná o jednoduché textové súbory, tak nemôžu vykonávať žiadne aktivity, ale iba uchovávať informácie. Mali by ste vedieť, že:

 • každý internetový server dokáže prečítať iba tie cookies, ktoré sám vytvoril.
 • prostredníctvom cookies sa neprenášajú do počítača žiadne vírusy.
 • cookies nedokážu v žiadnom prípade prenášať z Vášho počítača žiadne údaje.
 • takisto cookies nedokážu posielať z Vášho počítača žiadne e-maily.

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň nepozorované akceptované.

Takto nastavíte používanie Cookies vo Vašom prehliadači!

Internet Explorer:

 • otvorte v menu "Nástroje" záložku „Možnosti siete internet".
 • vyberte kartu „Ochrana osobných údajov“.
 • nastavením na „Blokovať všetky súbory Cookies“ zabránite akémukoľvek ukladaniu Cookies.
 • vďaka posuvnému regulátoru môžete previesť nastavenie podľa vlastného uváženia.
 • okrem toho máte možnosť pomocou tlačidla „Spresnenie“ previesť svoje vlastné nastavenia.
 • znovu aktivujte v otvorenom okne výber „prepísať automatické spracovávanie súboru cookies“ a vyberte nastavenie  „zobraziť výzvu“ a pri každom súbore cookies obdržíte hlásenie
 • bližšie informácie o možnostiach obdržíte prostredníctvom funkcie pomocník.
 • svoje nastavenia potom potvrďte stlačením tlačidla  "OK" na všetkých otvorených oknách.

Porovnateľné možnosti nastavenia nájdete i v prehliadači Firefox v menu „nástroje“ a podmenu „možnosti“. Nastavenia preveďte na karte „súkromie“ a „bezpečnosť“, kde v časti "Cookies" môžete previesť nastavenia podľa svojho želania. Berte do úvahy to, že odmietnutie Cookies môže viesť k obmedzenému používaniu internetových stránok.

Ochrana osobných údajov počas live chatu

Táto webová stránka používa Userlike, live chat softwer spoločnosti User-like UG. Userlike využíva Cookies, textové súbory, ktoré ukladá do Vášho PC a ktoré vám umožňujú osobný rozhovor vo forme chatu v reálnom čase. Na použitie live chatu nie sú potrebné žiadne Vaše osobné údaje. Prípadné poskytnuté a zozbierané údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi pseudonymu použitého počas live chatu.

Váš KLiNGEL Online tím