Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom alebo vrátením tovaru. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu:

KLiNGEL s.r.o.,
M.R. Štefánika 80,
940 01 Nové Zámky

Ak máte ohľadom odstúpenia od zmluvy akékoľvek dotazy, tak sa môžete informovať na tel.č. 035 321 32 00 alebo e-mailom: service@klingel.sk

Z organizačných dôvodov nie je možné prijímať vrátený tovar kupujúcim zaslaný na dobierku. Takáto zásielka bude predávajúcim vrátená späť kupujúcemu.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Účtovanie nákladov na poštovné:
• v prípade vrátenia kompletnej zásielky, vraciame aj výšku poštovného, pokiaľ toto bolo účtované. Ak pri  
  tomto vrátení požiadate o výmenu niektorého z vrátených tovarov, za ten istý tovar inej veľkosti, resp. za úplne 
  iný tovar, poštovné Vám bude účtované.
• pri vrátení len niektorého z tovarov z jednej zásielky, Vami zaplatené poštovné nevraciame. Ak požiadate o
  výmenu niektorého z vrátených tovarov, za ten istý tovar inej veľkosti, poštovné neúčtujeme.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ale len v tom  prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol v čase prevzatia poškodený.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, napr. predmety s gravírovaním alebo
    predmety, ktoré boli vyhotovené jednoznačne z dôvodu osobných požiadaviek kupujúceho, alebo ktorý na
    základe jeho vlastností nemožno vrátiť, tovar ktorý podlieha skaze napr. potraviny.
b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého výkonu
    alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.