Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom alebo vrátením tovaru. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu:

KLiNGEL s.r.o.,
M.R. Štefánika 80,
940 01 Nové Zámky

Ak máte ohľadom odstúpenia od zmluvy akékoľvek dotazy, tak sa môžete informovať na tel.č. 035 321 32 00, faxom na číslo 035-321 32 10 alebo e-mailom: service@klingel.sk

Z organizačných dôvodov nie je možné prijímať vrátený tovar kupujúcim zaslaný na dobierku. Takáto zásielka bude predávajúcim vrátená späť kupujúcemu.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Účtovanie nákladov na poštovné:
• v prípade vrátenia kompletnej zásielky, vraciame aj výšku poštovného, pokiaľ toto bolo účtované. Ak pri  
  tomto vrátení požiadate o výmenu niektorého z vrátených tovarov, za ten istý tovar inej veľkosti, resp. za úplne 
  iný tovar, poštovné Vám bude účtované.
• pri vrátení len niektorého z tovarov z jednej zásielky, Vami zaplatené poštovné nevraciame. Ak požiadate o
  výmenu niektorého z vrátených tovarov, za ten istý tovar inej veľkosti, poštovné neúčtujeme.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ale len v tom  prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol v čase prevzatia poškodený.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, napr. predmety s gravírovaním alebo
    predmety, ktoré boli vyhotovené jednoznačne z dôvodu osobných požiadaviek kupujúceho, alebo ktorý na
    základe jeho vlastností nemožno vrátiť, tovar ktorý podlieha skaze napr. potraviny.
b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého výkonu
    alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.