Všeobecné obchodné podmienky

1. Nákup bez rizika

V KLiNGEL nakupujete bez rizika, t.j. dodaný tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť v lehote do 14-tich pracovných dní. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom obdržania objednaného tovaru a od tohto dňa začína plynúť 14-dňová lehota na vrátenie tovaru.

 

2. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom alebo vrátením. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu:

KLiNGEL s.r.o.
M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky

faxom na číslo 035-321 32 10 alebo e-mailom: service@klingel.sk

Tovar vrátený kupujúcim zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale vrátený späť kupujúcemu.


Následky odstúpenia od zmluvy:
V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Účtovanie nákladov na poštovné:
- v prípade vrátenia kompletnej zásielky, vraciame aj výšku poštovného, pokiaľ toto bolo účtované. Ak pri
  tomto vrátení požiadate o výmenu niektorého z vrátených tovarov, za ten istý tovar inej veľkosti, resp. za
  úplne iný tovar, poštovné Vám bude účtované.
- pri vrátení len niektorého z tovarov z jednej zásielky, Vami zaplatené poštovné nevraciame. Ak požiadate
  o výmenu niektorého z vrátených tovarov, za ten istý tovar inej veľkosti, poštovné neúčtujeme.


Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ale len v tom  prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, napr. predmety s gravírovaním
    alebo predmety, ktoré boli vyhotovené jednoznačne z dôvodu osobných požiadaviek kupujúceho, alebo
    ktorý na základe jeho vlastností nemožno vrátiť, tovar ktorý podlieha skaze napr. potraviny.
b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého
    výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.


Objednanie tovaru prostredníctvom internetu

3. Ukladanie údajov pri objednávke cez internet


Údaje a texty pri objednávkach tovaru prostredníctvom internetu sa u nás nearchivujú a po ukončení objednávky nie je možné do nich opätovne nahliadnuť. Kupujúci má možnosť si ich po ukončení procesu objednania vytlačiť. Po ukončení procesu objednania obdrží kupujúci potvrdenie objednávky s údajmi z objednávky prostredníctvom e-mailu, v prípade, ak zadá správnu e-mailovú adresu - predpokladom je technicky dosažiteľná e-mailová schránka.

4. Ceny, náklady na poštovné a minimálna hodnota objednávky

Kúpna cena za tovar, uvedená v katalógu, na internetovej stránke, je uvedená vrátane DPH a je platná v čase objednania. Minimálna hodnota objednávky je 33.- €. Náklady na poštovné a balné sú nezávislé od výšky hodnoty objednávky presahujúcej minimálnu hodnotu a účtujú sa pri jednej objednávke iba raz a to vo výške 4,55 €. Ak vám tovar zašleme vo viacerých balíkoch zvýšené náklady hradíme my. Každý zákazník môže poukážku alebo zľavu využiť iba raz. Ak poukážka stratila platnosť, tak ju už nie je možné uplatniť spätne.

5. Doručovanie objednaného tovaru

KLiNGEL doručuje svoje zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS-IN TIME. Doručovanie tovaru je prevažne do 14-tich dní od obdržania objednávky. V každom prípade je potrebné brať do úvahy nami poskytnutú informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade oneskorenej dodávky je každý zákazník informovaný zo strany spoločnosti Klingel. Napriek snahe spoločnosti Klingel sa môže stať, že tovar je vypredaný skôr, ako sa predpokladalo - preto neposkytujeme záruku dodania tovaru. Tovar sa doručuje len do vypredania zásob.


EXTRA TIP:
Objednávacia a dodávacia adresa sa nemusia zhodovať. Tovar Vám dodáme na Vami želanú dodaciu  adresu - mimo P.O.Box-ov. Ak sa táto líši od objednávacej adresy, prosíme ju uviesť vo formulári, pri telefonickej objednávke na ňu upozorniť operátora. Je potrebné uviesť aj telefónny kontakt, aby bolo možné kontaktovať Vás zo strany kuriéra.

6. Záruka

Záruku na tovar predávajúci poskytuje kupujúcemu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením.

Záruka kvality
Každý tovar z našej ponuky podlieha nepretržitým a prísnym kontrolám
kvality, čím je zaručená Vaša dlhodobá spokojnosť z objednaných tovarov.

7. Spôsob platby

Dobierka –
platíte až pri preberaní zásielky.
Kreditná karta – hodnota objednávky Vám bude stiahnutá z Vášho bankového účtu.
PayPal - internetový platobný systém

8. Výhrada vlastníctva

Až do úplného zaplatenia tovaru zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti KLiNGEL.

9. Ochrana údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "Ochrana údajov".


10. Impressum

KLINGEL s.r.o.
Bernolákovo nám. 21, Nové Zámky
Telefón: 035 - 321 32 00
Fax: 035 - 321 32 10
E-mail: service@klingel.sk
Konatelia:
Dirk Hauke
Karsten Heinz

Manager spoločnosti:
Mgr. Darina Kischkowski
darina.kischkowski@klingel.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 20117/N

Svojou objednávkou potvrdzujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kontakty na zákaznícky servis:

KLINGEL s r.o.
M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky

E-mail: service@klingel.sk
Telefónne číslo: 035 - 321 32 00
Fax: 035 - 321 32 10
Zákaznícky servis:
Po-Pi 8:00-19:00
So: 9:00-15:00