Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom. Odstúpenie od zmluvy a vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu:

KLiNGEL s.r.o.,
M.R. Štefánika 80,
940 01 Nové Zámky

Ak máte ohľadom vrátenia objednaného tovaru akékoľvek dotazy, môžete informovať na tel.č. 035 321 32 00 alebo e-mailom: service@klingel.sk

Z organizačných dôvodov nie je možné prijímať vrátený tovar kupujúcim zaslaný na dobierku. Takáto zásielka bude predávajúcim vrátená späť kupujúcemu.

Následky odstúpenia od zmluvy.

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Účtovanie nákladov na poštovné:

  • v prípade vrátenia kompletnej zásielky, vraciame aj výšku poštovného, pokiaľ toto bolo účtované.
  • pri vrátení len niektorého z tovarov z jednej zásielky, Vami zaplatené poštovné nevraciame.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ale len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol v čase prevzatia poškodený.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, napr. predmety s gravírovaním alebo predmety, ktoré boli vyhotovené jednoznačne z dôvodu osobných požiadaviek kupujúceho, alebo ktorý na základe jeho vlastností nemožno vrátiť, tovar ktorý podlieha skaze napr. potraviny.

b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.


waiting...