Všeobecné obchodné podmienky

1. Nákup bez rizika

V KLiNGEL nakupujete bez rizika, t.j. dodaný tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť v lehote do 14-tich pracovných dní. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom obdržania objednaného tovaru a od tohto dňa začína plynúť 14-dňová lehota na vrátenie tovaru. Objednávka je vždy záväzná a po jej zadaní nie je možné robiť žiadne zmeny v objednávke a ani ju stornovať.

2. Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom. Odstúpenie od zmluvy a vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu:

KLiNGEL s.r.o.,
M.R. Štefánika 80,
940 01 Nové Zámky

Z organizačných dôvodov nie je možné prijímať vrátený tovar kupujúcim zaslaný na dobierku. Takáto zásielka bude predávajúcim vrátená späť kupujúcemu.

Následky odstúpenia od zmluvy.

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Účtovanie nákladov na poštovné:

  • v prípade vrátenia kompletnej zásielky, vraciame aj výšku poštovného, pokiaľ toto bolo účtované.
  • pri vrátení len niektorého z tovarov z jednej zásielky, Vami zaplatené poštovné nevraciame.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ale len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol v čase prevzatia poškodený.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, napr. predmety s gravírovaním alebo predmety, ktoré boli vyhotovené jednoznačne z dôvodu osobných požiadaviek kupujúceho, alebo ktorý na základe jeho vlastností nemožno vrátiť, tovar ktorý podlieha skaze napr. potraviny.

b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

3. Ukladanie údajov pri objednávke cez internet

Údaje a texty pri objednávkach tovaru prostredníctvom internetu sa u nás nearchivujú a po ukončení objednávky nie je možné do nich opätovne nahliadnuť. Kupujúci má možnosť si ich po ukončení procesu objednania vytlačiť. Po ukončení procesu objednania obdrží kupujúci informatívne potvrdenie prijatia objednávky, ktoré neznamená uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, s údajmi z objednávky prostredníctvom e-mailu, v prípade, ak zadá správnu e-mailovú adresu - predpokladom je technicky dosažiteľná e-mailová schránka.

4. Ceny, náklady na poštovné a minimálna hodnota objednávky

Kúpna cena za tovar, uvedená v katalógu, na internetovej stránke, je uvedená vrátane DPH a je platná v čase objednania. V prípade ak si chce zákazník uplatniť zľavu (vrátane narodeninovej poukážky) je minimálna hodnota objednávky je 45.- €. Minimálna hodnota objednávky na získanie darčeka zadarmo je taktiež 45 €. Zákazník môže k svojej objednávke získať vždy iba jeden darček zadarmo. Náklady na poštovné a balné sú nezávislé od výšky hodnoty objednávky presahujúcej minimálnu hodnotu a účtujú sa pri jednej objednávke iba raz a to vo výške 4,95 €. Ak vám tovar zašleme vo viacerých balíkoch zvýšené náklady hradíme my. Každý zákazník môže poukážku alebo zľavu využiť iba raz. Ak poukážka stratila platnosť, tak ju už nie je možné uplatniť spätne. KLiNGEL si vyhradzuje právo na nedodanie tovaru, ak sa vyskytne technická chyba a ceny tovarov sú neobvykle nízke alebo neobvykle vysoké i napriek potvrdeniu o prijatí objednávky.

5. Doručovanie objednaného tovaru

KLiNGEL doručuje svoje zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar, ktorý je skladom vám doručíme v priebehu 4-6 dní. V každom prípade je potrebné brať do úvahy nami poskytnutú informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade oneskorenej dodávky je každý zákazník informovaný zo strany spoločnosti Klingel. Napriek snahe spoločnosti Klingel sa môže stať, že tovar je vypredaný skôr, ako sa predpokladalo - preto neposkytujeme záruku dodania tovaru. Tovar sa doručuje len do vypredania zásob.

EXTRA TIP:

Objednávacia a dodávacia adresa sa nemusia zhodovať. Tovar Vám dodáme na Vami želanú dodaciu adresu - mimo P.O.Box-ov. Ak sa táto líši od objednávacej adresy, prosíme ju uviesť vo formulári, pri telefonickej objednávke na ňu upozorniť operátora. Je potrebné uviesť aj telefónny kontakt, aby bolo možné kontaktovať Vás zo strany kuriéra.

6. Záruka

Záruku na tovar predávajúci poskytuje kupujúcemu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením.

Záruka kvality

Každý tovar z našej ponuky podlieha nepretržitým a prísnym kontrolám kvality, čím je zaručená Vaša dlhodobá spokojnosť z objednaných tovarov.

7. Spôsob platby

Dobierka – platíte až pri preberaní zásielky.
Kreditná karta – hodnota objednávky Vám bude stiahnutá z Vášho bankového účtu.
PayPal - internetový platobný systém

8. Výhrada vlastníctva

Až do úplného zaplatenia tovaru zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti KLiNGEL.

9. Ochrana údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "Ochrana údajov".

10. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Do našich webových stránok sme vložili Plug-In moduly a pixely sociálnych sietí Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) CA, 94301, USA) a Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Vaša návšteva tejto stránky môže byť sledovaná prostredníctvom služby Facebook a/alebo prostredníctvom služby Instagram, ako aj priradením k vášmu používateľskému účtu sociálnej siete, a to aj v prípade, ak nepoužívate funkciu Plug-In alebo pixelov (napríklad na účely opätovného zacielenia reklamy). Ak máte účet na Facebooku a/alebo Instagrame, môžete takýto sociálny plug-in model použiť okrem iného na zdieľanie informácií so svojimi priateľmi a prepojenie obsahu z našich stránok s profilmi sociálnej siete.
KLiNGEL s.r.o. nemá žiadny vplyv na obsah Plug-In modulov a pixelov a na prenos informácií a údajov na Facebook a/alebo Instagram, ako aj na využívanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí. Zodpovednosť za prevádzku, ktorá je v súlade s ochranou údajov, musí byť zaručená ich príslušnými poskytovateľmi. Podrobné informácie o účele, povahe a rozsahu zberu a ďalšieho spracovania a používania údajov zo strany Facebook-u a Instagram-u, ako aj vaše práva a možnosti ochrany vášho súkromia nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: Ochrana osobných údajov Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy Zásady ochrany osobných údajov Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy Zhromažďovaniu informácii prostredníctvom Facebook-u a/alebo Instagram-u počas vašej návštevy našich webových stránok môžete zamedziť tak, že sa odhlásite z Facebooku a Instagramu a vymažete súbory cookie.

11. Impressum

KLINGEL s.r.o.
M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky
E-mail: service.klingelsk@k-mailorder.sk

IČO: 36 720 607
DIČ: 2022296155
IČ DPH: SK2022296155

Konatelia:
Cord Henrik Klaus Schmidt
Darina Kischkowski

Manager spoločnosti:
Mgr. Darina Kischkowski
darina.kischkowski@klingel.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 20117/N

Svojou objednávkou potvrdzujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kontakty na zákaznícky servis:

KLINGEL s r.o.
M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky

E-mail: service.klingelsk@k-mailorder.sk

Všeobecné obchodné podmienky PDF


waiting...