Sme tu pre vás ako obvykle! Naša štandardná dodacia doba ostáva nezmenená.
 • viac ako 20.000 tovarov online
 • bezpečný nákup
 • móda pre každý typ postavy

Ochrana osobných údajov

1. Sme zodpovední za vaše osobné údaje
2. Ako sú chránené vaše osobné údaje?
3. Osoba zodpovedná za ochranu údajov
4. Čo sú povinné údaje a povinné polia?
5. Prečo spracovávame vaše údaje?
5.1. Dotazy, žiadosti
5.2. Osobné zákaznícke Konto
5.3. Objednávky tovaru a objednávky katalóg
5.4. Overovanie bonity
5.5. Reklama
5.5.1. Reklamné emaily/zasielanie newslettrov
5.5.2. Telefonická reklama
5.5.3. Poštová reklama a analýza zákazníkov
5.5.4. Prieskumy zákazníkov na účely prieskumu trhu
5.5.5. Dokumentácia súhlasov
5.5.6. Doba uchovávania údajov pri Reklame
5.5.7. Zmena účelu
6. Právo na vznesenie námietky a právo na zrušenie
7. Čo sú cookies a na čo sa používajú?
7.1. Cookies
7.2. Používanie Cookies
7.3. Deaktivácia cookies/Odvolanie vášho súhlasu
8. Kooperační partneri pre Webtracking a Retargeting (anonymizácia/pseudonymizácia)
8.1. Google Analytics
8.2. Criteo
8.3. Econda
8.4. Kenshoo
8.5. RTB House
9. Sociálne médiá
9.1. Spracovávanie údajov na našom facebookovom profile
10. Protokolovanie
11. Ako môžete uplatniť svoje právo na súkromie
12. Výhrada práva na zmeny

Vážený zákazník, vážený obchodný partner
Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Sme zodpovední za vaše osobné údaje

Ochrana a bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby ste sa u nás cítili bezpečne, aj čo sa týka ochrany osobných údajov, vaše osobné údaje spracúvame za prísneho dodržiavania základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane údajov. Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Vaše osobné údaje spracovávame iba vtedy, ak to právne predpisy povoľujú alebo ak ste s tým vopred súhlasili.
My, to je spoločnosť
KLiNGEL s.r.o., M.R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky /prevádzkovateľ,
a naši poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene na účely uvedené nižšie (ďalej len KLiNGEL alebo my). Medzi našich poskytovateľov služieb patria napr. tlačiarne, call centrá, poskytovatelia adries, poskytovatelia internetových služieb, dátové centrá a poskytovatelia platobných služieb. Kontaktovať nás môžete na horeuvedenej adrese alebo e-mailom na adrese service@klingel.sk. Je pre nás dôležité, aby ste z nasledujúcich informácií vždy zistili, ktoré osobné údaje sa zhromažďujú počas vašej návštevy našej webovej stránky a pri využívaní našich služieb a ponúk a ako ich následne spracúvame.

2. Ako sú chránené vaše osobné údaje?

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a na zabezpečenie ochrany vašich práv a dodržiavania príslušných ustanovení EÚ a Slovenskej republiky o ochrane údajov (čl. 32 GDPR).
Prijaté opatrenia sú určené na zabezpečenie dôvernosti a integrity vašich údajov a na zabezpečenie dlhodobej dostupnosti a odolnosti systémov a služieb pri spracovaní vašich údajov. Mali by tiež rýchlo obnoviť dostupnosť a prístupnosť údajov v prípade fyzického alebo technického incidentu.
Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňa šifrovanie vašich údajov. Pri prenose údajov k nám - s výnimkou rozhovoru na online chate – je vždy vykonané šifrovanie pomocou protokolu Secure Sockets Layer (SSL 3.0, RC4 s 256-bitovým šifrovaním (vysoké), RSA 2048 bitov, v závislosti od použitého prehliadača).
Všetky informácie, ktoré nám poskytnete online, sú technicky zašifrované a až potom prenesené. V dôsledku toho nemôžu tieto informácie nikdy zobraziť neautorizované tretie strany.
Naše opatrenia na spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom.
Naši zamestnanci sú samozrejme povinní, na základe písomného príkazu, zachovávať dôvernosť a dodržiavať požiadavky GDPR týkajúce sa ochrany osobných údajov.

3. Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany súkromia alebo údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov/ DPO: e-mailom na adrese ochrana.udajov@klingel.sk alebo poštou na adrese KLiNGEL s.r.o., M.R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky.

4. Čo sú povinné údaje a povinné polia?

Ak sú určité dátové polia povinné alebo povinné a/alebo označené hviezdičkou (*), poskytnutie takýchto informácií sa vyžaduje buď zákonom alebo zmluvou, alebo ich môžeme vyžadovať na účely kúpnopredajnej zmluvy, služby alebo iného požadovaného účelu. Povinnosť uvedenia údajov je samozrejme podľa vášho uváženia. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok, že KLiNGEL nebude môcť s vami uzavrieť kúpnoppredajnú zmluvu alebo poskytnúť vami požadovanú službu.

5. Prečo spracovávame vaše údaje?

5.1. Dotazy, žiadosti

Vaše údaje spracúvame, aby sme zodpovedali na vaše otázky (čl. 6 odd. 1 b, f GDPR). Adresa a iné kontaktné údaje ako povinné sú nevyhnutné na to, aby bolo možné spracovať a odpovedať na vašu žiadosť. Dobrovoľná poskytnutie ďalších údajov nám uľahčuje spracovanie vašej žiadosti alebo poskytnutie podrobnejších informácií.
Vašu žiadosť uložíme s vašimi údajmi po odoslaní odpovede na vašu žiadosť ako obchodný list 6 rokov podľa § 257 ods. 4 Obchodného zákonníka, oddiel 147 ods. 3 nariadenia, článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR).

5.2. Osobné zákaznícke konto

Vaše požadované registračné údaje spracúvame kvôli optimálnemu nastaveniu a používaniu vášho zákazníckeho účtu, ktorý môžete použiť na skontrolovanie stavu doručenia vašich objednávok, zrušiť objednávku alebo skontrolovať svoje platby. Prístup k vášmu zákazníckemu účtu je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. S prístupovými údajmi preto zaobchádzajte ako s dôvernými.
Ak už účet nechcete používať, prístup online zrušíme do 4 týždňov. Svoju žiadosť o zrušenie online účtu nám pošlite prosím emailom na adresu ochrana.udajov@klingel.sk. Svoj online zákaznícky účet môžete kedykoľvek zrušiť. Nezabúdajte však, ak si u nás objednali aspoň raz, že údaje v zákazníckom účte nemôžu byť okamžite vymazané. K vymazaniu vašich údajov dôjde automaticky po uplynutí platnosti našich obchodných a daňových povinností. Právnym základom pre toto ďalšie spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. C) a F) GDPR.

5.3. Objednávky tovaru a objednávky katalógov

Vaše osobné údaje z vašich objednávok alebo z vašich požiadaviek na zaslanie katalógu využijeme na spracovanie objednávky alebo požiadavky zaslanie katalógu a na dodanie a fakturáciu tovaru (čl. 6 ods.1b GDPR).
Vaše relevantné údaje týkajúce sa objednávky alebo žiadosti o katalóg a súvisiacich dokumentov (napr. obchodné listy, faktúry) ukladáme v súlade so zákonnými požiadavkami po dokončení objednávky alebo žiadosti o zaslanie katalógu v súlade so zákonnými ustanoveniami po dobu šiestich rokov (§ 257 ods. 4 OZ) alebo desať rokov (§ 147 ods. 3 naraidenia).
Podrobnosti z vašich objednávok alebo katalógových požiadaviek spracúvame aj na poštovú reklamu a analýzy zákazníkov (pozri nižšie čl. 5.5.3.).

5.4. Overovanie bonity

Z dôvodu predchádzania podvodom predtým, ako vám ponúkneme určité spôsoby platby, ktoré sú spojené s rizikom nezaplatenia, preveríme vašu úverovú bonitu (v súlade s článkom 6 ods. 1 GDPR).

5.5 Reklama

5.5.1. Reklamné emaily/zasielanie newslettrov

S vašim kedykoľvek odvolateľným súhlasom vám budeme zasielať e-mailom náš informačný bulletin s našimi ponukami a informáciami o nových trendoch, osobných doporučeniach produktov, zľavách a propagačných akciách (napríklad o dámskom a pánskom oblečení, domácnosti, životnom štýle a iných). Analyzujeme správanie pri otváraní a čítaní e-mailov a súvisiacich online dokumentov, na ktorých zasielanie ste sa prihlásili, aby sme budúce e-mailové informácie zladili s oblasťami vášho záujmu. (§ 6 ods. 1a GDPR).
Vaše povinné informácie spracujeme pri udeľovaní vášho súhlasu na účely dokumentácie a za účelom osobného oslovenia.
Ak ste nám pri zadávaní objednávky uviedli svoju e-mailovú adresu a súhlasili so zasielaním newslettrov, budeme vás tiež informovať o produktoch podobných tým, ktoré ste si zakúpili. Kedykoľvek môžete namietať a svoj súhlas odvolať.

5.5.2. Telefonická reklama

Telefonické ponuky a informácie o nových trendoch, odporúčaniach, zľavách a propagačných akciách dostanen od nás iba na základe kedykoľvek odvolateľného súhlasu (napr. z oblasti dámskej a pánskej módy, bývania alebo životného štýlu). (čl. 6 ods. 1a GDPR).

5.5.3. Poštová reklama a analýza zákazníkov

Aby sme vám mohli predstaviť naše ponuky týkajúce sa nových trendov, osobných odporúčaní produktov, zliav a propagačných akcií (napr. na dámske a pánske odevy, bývanie, domácnosť alebo životný štýl), spracovávame vaše údaje z dopytov, objednávok a katalógových požiadaviek v rozsahu povolenom zákonom. Takisto vam môžeme na vasu adresu zasalť napríkald dotazník, a na základe jeho vyplnenia budeme robiť analýzu našich zákazníkov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Naše analýzy sú pravidelne pseudonymizované a vytvárané iba na základe čísla zákazníka.

5.5.4. Prieskumy zákazníkov na účely prieskumu trhu

Prieskumy zákazníkov vykonávame na účely prieskumu trhu, najmä s cieľom zistiť spokojnosť zákazníka. V prípade písomného prieskumu zákazníkov na účely prieskumu trhu sa zber údajov obvykle vykonáva anonymne bez osobného odkazu.
Ak ste nám dali súhlas s prieskumom prostredníctvom telefónu na účely prieskumu trhu, náš prípadný poskytovateľ služieb dostane vaše meno, vaše kontaktné údaje a informácie potrebné na vykonanie prieskumu zákazníka. Tieto osobné údaje sa na účely kontroly uchovávajú po dobu 90 dní a potom sa vymažú. Výsledky prieskumu trhu sa anonymne používajú iba na štatistické účely.
To isté platí, ak ste pozvaní na stretnutie zákazníkov.
Ak sa zúčastníte prieskumu medzi zákazníkmi na účely prieskumu trhu na internete, ďalšie spracovanie sa uskutoční bez použitia osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak. IP adresa bude anonymizovaná sedem dní po prenose, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie IP adresy na účely dokumentácie. (Čl. 6 ods. 1c, článok 5 ods. 2, článok 7 ods. 1 GDPR, pozri nižšie čl. 12.).
Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete uvedené v jednotlivých kampaniach na prieskum trhu.

5.5.5. Dokumentácia súhlasov

Na získanie vášho súhlasu s e-mailovou reklamou používame tzv. Postup dvojitého prihlásenia online, aby sme zabránili zasielaniu našej e-mailovej reklamy na e-mailové adresy osôb, ktoré o ne nežiadali. V tomto prípade sa vaša adresa IP zaznamená aj v súlade so špecifikáciami orgánov dohľadu nad ochranou údajov a uloží sa na účely dokumentácie (článok 7 ods. 1, článok 5 ods. 2 GDPR).
Ak nám pošlete súhlas poštou, uložíme ho ako sken alebo v originál tiež na účely dokumentácie.

5.5.6. Doba uchovávania údajov pri reklame

Vaše údaje poskytnuté na reklamné účely ukladáme dovtedy, kým nám neoznámite odvolanie vášho súhlasu alebo námietky proti spracovaniu vašich údajov na reklamné účely (pozri čl. 7.).

5.5.7. Zmena účelu

O zmene účelu spracovania údajov v priebehu času vás budeme vopred informovať.

6. Právo na vznesenie námietky a právo na zrušenie

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, ak existujú zákonné požiadavky (článok 21 ods. 1 GDPR). Ak máte námietky proti spracovaniu vašich údajov na reklamné účely alebo ak chcete odvolať daný súhlas (článok 21 ods. 2 GDPR), stačí kedykoľvek zaslať krátku správu nášmu úradníkovi pre ochranu údajov e-mailom na adresu ochrana.udajov@klingel.sk alebo poštou na adresu KLiNGEL s.r.o., M.R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky. Vaše údaje už nebudú ďalej spracovávané na reklamné účely.
Zákonnosť spracovania až do momentu odvolania tým zostáva nedotknutá.
Po vašej námietke proti spracovaniu vašich osobných údajov na reklamné účely alebo zrušeniu vášho súhlasu sme podľa zákona o ochrane údajov povinní zahrnúť potrebné údaje (meno, adresu, e-mailovú adresu) do nášho vnútorného zoznamu blokovaných osôb a natrvalo - iba na tento účel. - uložiť (zablokovať) a použiť na porovnanie s našimi budúcimi reklamnými spismi (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 písm. c), f) GDPR). Takto je možné trvale zabezpečiť súlad vášho reklamného rozporu alebo odvolanie vášho súhlasu.

7. Čo sú cookies a na čo sa používajú?

7.1. Cookies

„Súbory cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú na pevný disk vášho počítača pomocou webového prehliadača alebo iných programov. Tieto sú uložené lokálne na pevnom disku počítača a sú pripravené na neskoršie načítanie. Každý z týchto textových súborov obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý môžeme použiť na identifikáciu vášho prehliadača, keď sa nabudúce vrátite na našu webovú stránku.

7.2. Používanie Cookies

Na našej webovej stránke používame Cookies na,

 • uľahčenie a zabezpečenie požadovaných technický funkcií (článok 6 ods. 1 b,f GDPR)
 • odmietnutie cookies a/alebo zrušenie vášho súhlasu s používaním cookies (článok 6 ods. 1 f, článok 7 ods. 3 GDPR)
 • pseudonymizované vyhodnotenie návštevy našej webovej stránky na marketingové a optimalizačné účely (webtracking). (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR)
 • urobiť náš web užívateľsky prívetivým a optimálne ho prispôsobiť vašim potrebám (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR
 • Aby sme vám mohli zobrazovať zaujímavé ponuky na našich webových stránkach, ako aj na prípadných webových stránkach v prepojených reklamných sieťach (tracking a retargeting). Na tento účel používajú cookies aj spolupracujúci partneri (poskytovatelia tretích strán) (napríklad v prípade presmerovania), aby umožnili funkcie a techniky od poskytovateľov tretích strán (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR)

Niektoré súbory cookies sa používajú iba na reláciu (Cookies session). Tieto cookies sa po opustení našej webovej stránky alebo zatvorení okna prehliadača odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom zariadení dlhší čas a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

7.3. Deaktivácia cookies/Odvolanie vášho súhlasu

Ak chcete odvolať svoj súhlas a chcete zakázať pseudonymizované sledovanie a presmerovanie webu a zakázať cookies, máte niekoľko možností.
(1) Námietku môžete uplatniť kliknutím na odkaz s naším príslušným kooperačným partnerom.
(2) Môžete nastaviť svoj webový prehľadávač, aby vás upozornil na nastavenie súborov cookies alebo odmietol všetky alebo aspoň niektoré súbory cookie (napríklad iba súbory cookies tretích strán) s cieľom zakázať sledovanie a presmerovanie webu. Ak cookies deaktivujete pomocou svojho prehliadača, nemusia byť pre vás použiteľné rôzne funkcie na našej webovej stránke.
Vo všetkých týchto prípadoch sa na vašom zariadení uloží súbor cookie, ktorý zastaví zber pseudonymných údajov na našej webovej stránke a prenos pseudonymného súboru cookie nášmu spolupracujúcemu partnerovi za účelom presmerovania.
Ak viac nesúhlasíte s používaním cookies na svojom počítači, môžete tieto cookies vo Vašom vyhľadávači kedykoľvek vymazať a zamedziť ukladaniu cookies v budúcnosti. Keďže nám teda v tejto súvislosti chýbajú nejaké informácie, môže sa stať, že naše internetové stránky nefungujú tak optimálne ako bežne.
Pomocou nasledujúcich odkazov sa dozviete viac o tejto možnosti pre najpopulárnejšie prehliadače

8. Kooperační partneri pre Webtracking a Retargeting (anonymizácia/pseudonymizácia)

8.1. Google Analytics

Táto webovú stránku používa Google Analytics, čo je služba webovej analýzy firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. »cookies« , textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vami používanej webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o Vami používaných webových stránkach sa spravidla prenášajú na server Googlu v Spojených štátoch a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP-anonymizácie na tejto webovej stránke Google najprv Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil Vami využívanú stránku, zostavil správu o aktivitách na webovej stránke a poskytol prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a používaním internetu. IP-adresu, ktorá sa sprostredkuje v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača, Google nespojí s inými údajmi. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvérového prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť poprípade využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Avšak záznam údajov, ktoré boli vytvorené pomocou cookies a vzťahujú sa na Vaše užívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) pre Google ako ich spracovaniu Googlom môžete zabrániť, keď si stiahnete a inštalujete nasledovný link, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dsk, ktorý je kdispozícii ako Browser-Plugin. Táto webová stránka využíva Google-Analytics správy na určenie demografických znakov, v ktorých sa používajú údaje z reklamy Google, ktorá sa vzťahuje na okruh jej záujmov ako i údaje návštevníkov tretích poskytovateľov (napr. vek, pohlavie a záujmy). Tieto údaje sa nedajú spojiť so žiadnou konkrétnou osobou a v nastaveniach je ich možné kedykoľvek deaktivovať. Okrem toho využívame Google Analytics na to, aby sme údaje z AdWords a Double-Click-Cookie vyhodnotili na štatistické účely. Ak by ste si to neželali, môžete túto funkciu deaktivovať pomocou nastavenia zobrazenia-manager https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sk. Bližšie informácie na užívateľské podmienky a ochranu údajov nájdete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk. Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód "_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);" aby bol zabezpečený anonymizovaný záznam IP adries (tzv. IP-masking). Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a vášmu použitiu webových stránok (vrátane skrátenej adresy IP), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

8.2. Criteo

Naša webová stránka využíva služby spoločnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko („Criteo“). Pri prehliadaní našich webových stránok používa Criteo cookies tretích strán. To nám umožňuje zobrazovať naše reklamy na partnerských webových stránkach návštevníkom, ktorí sa zaujímajú o naše produkty. Technológie presmerovania používajú súbory cookie alebo propagačné ID a zobrazujú reklamu na základe vášho predchádzajúceho správania pri prehliadaní.
S reklamnými partnermi si môžeme vymieňať informácie, ako sú napríklad technické identifikátory z vašich registračných informácií na našich webových stránkach. Použitiu cookies môžete zabrániť ich zakázaním na webových stránkach Criteo. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo: http://www.criteo.com/privacy

8.3. Econda

Ak svojim kliknutím na banner informujúci o používanie cookies na našej úvodnej stránke alebo ak aktívne používate našu webovú stránku (článok 6 ods.1 písm. F, GDPR), spoločnosť econda GmbH, Eisenlohrstrasse 43, 76135 Karlsruhe, Nemecko (www.econda.de) vytvorí prispôsobený dizajn, ako aj optimalizuje našu webovej stránku v našom mene pomocou cookies pseudonymizovaných užívateľských profilov návštevníkov našej webovej stránky (článok 6 ods.1 písm.F) GDPR). Cookies, ktoré používa econda, nie sú určené na identifikáciu fyzických osôb, ale na účely štatistiky používateľov našej webovej stránky a priradenia ich pseudonymov rôznym atribútom, ako napríklad: marketingový kanál, ktorý vedie k návšteve alebo k naposledy zobrazeným produktom. Na tento účel sa môžu cookies použiť na umožnenie rozpoznávania internetového prehliadača. Profily použitia pseudonymu sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu. Konkrétne sú adresy IP „maskované“ okamžite po prijatí rozmazaním posledných dvoch oktetov, čím už nie je možné priradenie profilov použitia k IP adresám.
Návštevníci tejto webovej stránky môžu tiež kedykoľvek namietať proti tomuto pseudonymizovanému využívaniu údajov tu.

8.4. Kenshoo

Naša webová stránka používa službu webovej analýzy s riadením ponúk spoločnosti Kenshoo, Arnulfstrasse 126, 80636 Mníchov so servermi v USA. Anonymizované údaje o používaní sa zaznamenávajú a zhromažďujú s cieľom navrhnúť a optimalizovať túto webovú stránku, ako aj vytvoriť profily používania pomocou pseudonymov (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR). Pri používaní Kenshoo existuje lokálne úložisko súborov cookie, ktoré majú platnosť až 90 dní. Ako návštevník webových stránok máte právo namietať proti ukladaniu údajov svojich anonymných návštev. Využite na to funkciu Kenshoo Opt-Out v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov: https://www.kenshoo.co.uk/privacy-policy/. Úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Kenshoo môžete kontaktovať e-mailom na adrese privacy@kenshoo.com. Kenshoo tiež spracúva vaše osobné informácie v USA a táto aktivita zodpovedá zásadám EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

8.5. RTB House

Na našich webových stránkach a prostredníctvom nášho online obsahu sa zhromažďujú informácie o správaní používateľa pri prehliadaní na marketingové účely. Na tento účel sa používa technológia cookies RTB House (RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin, Nemecko). Vďaka tomu môže RTB House analyzovať správanie pri prehliadaní našej webovej stránky a potom zobrazovať odporúčané produktové odporúčania ako například bannerovú reklamu na iných navštívených webových stránkach. Ak chcete namietať proti anonymizovanej analýze vášho správania pri prehliadaní našej webovej stránky, kliknite na nasledujúci odkaz: https://www.rtbhouse.com/en/optout-page/

9. Sociálne médiá

9.1. Spracovávanie údajov na našom facebookovom profile

Naša webová stránka používa odkazy na našu firemnú stránku na Facebooku. Kliknutím na tento odkaz opustíte našu webovú stránku a vytvoríte priame spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi Facebooku. Nasledujúce spracovanie údajov sa potom uskutoční na našej stránke Facebook.
Našu stránku Facebook prevádzkujeme ako spoločne zodpovedná osoba podľa článku 26 GDPR so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Grand Canal, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook Írsko“). Facebook Írsko zhromažďuje a spracováva tzv. Údaje Insights. Toto sú informácie umožňujúce identifikáciu osôb zhromaždené a spracované v súvislosti s vašou návštevou alebo interakciou s našou stránkou a jej obsahom. Tieto informácie:

 • prostredníctvom vašej interakcie s našou stránkou Facebook: prístup na stránku, príspevok alebo video; Prihlásiť sa na odber alebo už odoberať; Kliknutím na tlačidlo; Označte ako „Páči sa mi“ alebo „Nepáči sa“; Odporúčanie stránky v príspevku alebo komentári; Posunutím myši nad názov alebo profilový obrázok našej stránky zobrazíte ukážku obsahu stránky.
 • prostredníctvom vašej interakcie s inými stránkami a webovými stránkami Facebooku: kliknutie z inej stránky na Facebook alebo z webovej stránky mimo Facebooku na odkaz vedúci na našu stránku.
 • o vašich príspevkoch: označte príspevok ako „Páči sa mi“ alebo „Nepáči sa mi“; Komentovanie alebo zdieľanie príspevku na stránku alebo odpovedanie na príspevok na stránke (vrátane typu odpovede); Skryť príspevok na stránke alebo nahlásiť príspevok na stránke ako spam.
 • na vašich zariadeniach: Či už ste prihlásený/-á na počítači alebo mobilnom zariadení, pri návšteve stránky alebo pri interakcii s ňou alebo jej obsahom.

Po zbere a prenose týchto údajov na Facebook Írsko je ďalšie spracovanie údajov výlučne v zodpovednosti Facebooku. Facebook používa tieto informácie na poskytovanie analytických služieb. Účelom spracovania údajov je zostaviť súhrnné anonymné štatistiky o tom, ako prebieha interakcia s našimi stránkami, najmä celkový počet zobrazení stránky, hodnotenie páči sa, aktivita stránky, interakcie po príspevku, dosah, zobrazenia videa, pokrytie príspevkov, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, percento mužov a žien, krajina, mesto a jazyk. Tieto anonymné štatistiky používame na zvýšenie príťažlivosti našich príspevkov a aktivít na našej stránke na Facebooku. Napríklad používame rozdelenie podľa veku a pohlavia pre prispôsobený prístup a preferované časy návštev používateľov pre časovo optimalizované plánovanie našich príspevkov. Informácie o type zariadení používaných návštevníkmi nám pomáhajú vizuálne prispôsobiť články. Podrobné informácie o spoločnosti Facebook nájdete na webovej adrese https://www.facebook.com.

10. Protokolovanie

Vždy, keď návštevník navštívi túto webovú stránku, údaje o tomto procese sa dočasne uložia do protokolového súboru (súbory denníka servera) a spracujú sa (článok 6 ods. 1 písm. b, c), f) GDPR). Ukladajú sa tieto typy údajov:

 • popis typu a verzie použitého webového prehľadávača
 • použitý operačný systém
 • kategória adresy URL sprostredkovateľa
 • názov hostiteľa prístupového zariadenia
 • dátum a čas požiadavky servera
 • IP adresa

Spracovanie týchto takzvaných údajov denníka servera je potrebné na zabezpečenie služby z technických dôvodov, na účely fakturácie a na zabezpečenie bezpečnosti systému alebo na účely dokumentácie. Dáta sa anonymizujú na technické účely alebo na zabezpečenie bezpečnosti systému skrátením IP adresy najneskôr po siedmich dňoch, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie IP adresy na účely dokumentácie. (Článok 6 ods. 1 písm. c, článok 5 ods. 2, článok 7 ods. 1 GDPR). Ďalšie vyhodnotenie týchto údajov sa vykonáva anonymne na štatistické účely.

11. Ako môžete uplatniť svoje právo na súkromie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, radi vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 GDPR).
Okrem toho máte právo na opravu údajov (článok 16 GDPR), vymazanie údajov (článok 17 GDPR), obmedzenie spracovania údajov (článok 18 GDPR), nesúhlas so spracovaním údajov (článok 21 GDPR), ak sú splnené zákonné požiadavky podľa nariadenia GDPR. A právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR).
Požadované informácie vám poskyteme v súlade s článkami 15 až 21 GDPR ihneď alebo maximálne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.
V prípade opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania (článok 16 - 18 GDPR) upozorníme všetkých príjemcov, ktorým sme vaše osobné údaje sprístupnili, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo pokiaľ to nie je spojené s neprimeraným úsilím. Na požiadanie vás budeme o týchto príjemcoch informovať. Vo všetkých týchto prípadoch sa obráťte na nášho úradníka pre ochranu údajov (pozri vyššie bod. 3) na uvedených komunikačných adresách.
V prípade odôvodnených pochybností o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje vyššie uvedené práva, požiadame o informácie potrebné na potvrdenie totožnosti. Takisto máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov (článok 77 GDPR). Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva? Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese ochrana.udajov@klingel.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené. Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

12 Výhrada práva na zmeny

Odporúčame pravidelné čítanie horeuvedených zásad ochrany osobných údajov, pretože môžu nastať legislatívne zmeny. Vyhradzujeme si právo na zmenu. V prípade akejkoľvek zmeny zverejníme aj zmenenú a doplnenú verziu pravidiel ochrany osobných údajov. Preto by ste si mali zásady ochrany osobných údajov mali prečítať pri každej návšteve našej stránky.

Stav ku 12.09.2019


waiting...
všetky ceny sú vrátane DPH Poštovné a balné vo výške 4,95 € platíte pri jednej objednávke iba raz